MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
 
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

1.Ngành tuyển sinh:

TOÁN HỌC (CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN XÁC XUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC) * MÃ SỐ: 8.46.01.06

2. Thời gian đào tạo: 2 năm; Học ngoài giờ hành chính tại Trung tâm GDTX Đồng Nai.
3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến: 30/01/2019
tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai.

ĐTBàn: 0251.382.88.13; T.Sơn: 0788799979, T.Trung: 0901552168, C.Hiền: 0918864500