MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

TUYỂN SINH LIÊN TỤC MỖI THÁNG

Nơi phát hành và nhận hồ sơ:

Bộ phận quản lý đào tạo - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Đường D10, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: (0251) 3 828 813; 0979 829 819 (T.Tuân); 0979 729 792 (T.Cường); 0901 552 168 (T.Trung); 0915 746 144 (T. Mích); 0369 9966 35 (T.Thìn) hoặc đọc thông báo tuyển sinh tại địa chỉ website gdtxdongnai.edu.vn.

           

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 01. CTDT_MARKETING.pdf

02. CTDT_NGON NGU ANH.pdf

03. CTDT_QLXD.pdf

04. CTDT_QTKD.pdf

05. CTDT_TAM LY HOC.pdf

06. CTDT_TC-NH.pdf

07. CTDT_TX_CNTT.pdf

08. CTDT_TX_KE TOAN.pdf

09. CTDT_TX_LUAT KINH TE.pdf