logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 
 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
ĐC: Đường D10, P Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: Phòng Quản lý đào tạo: 02513 810280

ĐT: Phòng Dạy văn hóa:  02513 828 813
ĐT: Phòng Tổ chức hành chính: 02513 829 837

Email: gdtx@dongnai.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ttgdtxdongnai/


Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai 10,9459550136384 106,830872297287 16