logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI
ĐC: Đường D10, P Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: Phòng Quản lý đào tạo: 02513 828 813

ĐT: Phòng Dạy văn hóa: 02513 810280
ĐT: Phòng Tổ chức hành chính: 02513 829 837

Email: gdtx@dongnai.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/ttgdtxdongnai/


Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai 10,9459550136384 106,830872297287 16