MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan quản lýSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng nai


Ban Giám đốc Trung tâm gồm :

 

Trương Xuân Nam

Phó Giám đốc Trung tâm

   


Lê Thị Thanh Nhàn

Phó Giám đốc Trung tâm

Các Phòng chuyên môn :

1. Phòng dạy văn hóa

Nguyễn Hoàng Yến

Trưởng Phòng

 

Nguyễn Thị Hiền

P. Trưởng phòng

 

Nguyễn Thị Lan Phương

P. Trưởng phòng

     

 

2. Phòng Tổ chúc hành chính:

2.1 Bộ phận hành chính:

 

  

Triệu Sinh

Trưởng phòng

 

Phạm Thị Hồng Vân

Phó. Trưởng phòng

 

 

Nông Quang Đồng

Kế toán

 

 

Lê Đình Duy

Viên chức

 

Đào Bích Duyên

Viên chức

 

     

 

 

 

2.2 Bộ phận liên kết đào tạo:

 

Nguyễn Tuân

Phó trưởng phòng

 

 

Trần Hồng Cường

Viên chức

 

 

 

Võ Văn Mích

Viên chức

 

 

 

Nguyễn Đình Thìn

Viên chức

 

 

 

 

Nguyễn Như Trung

Viên chức

    

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1