MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

📌📌📌 THÔNG BÁO ✏️✏️✏️

🔥🔥🔥 Để thí sinh không bỡ ngỡ trong việc điều chỉnh nguyện vọng và tránh “trượt oan”, trong 2 ngày (24, 25/8), Cổng thông tin tuyển sinh (Hệ thống: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) sẽ mở để thí sinh thực tập điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

🔥🔥🔥 Hệ thống (http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021.

- Nộp đơn (phụ lục 2- kèm bên dưới) và tiền thêm nguyện vọng tại nơi nộp hồ sơ từ 29/8- 5/9/2021

Xem chi tiết: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7487

CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG TRỰC TUYẾN.docx