MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

Sáng ngày 16/09/2017 tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở & Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018

Đến dự buổi lể có Ban Giám đốc Trung tâm & toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên Trung tâm; Đặc biệt Trung tâm tổ chức lễ chia tay thầy Nguyễn Hữu Trí và cô Trần Thị Vân.