MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813

 

Nhằm động viên tinh thần học tập và hỗ trợ về vật chất cho các học viên đang theo học trương trình THPT (GDTX) có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, SGDĐT ĐN kêu gọi sự tham gia ủng hộ của các trung tâm, CS dạy NN, KNS trong tỉnh qua việc tặng các xuất học bổng cho HV vượt khó học tốt.

      Tổng số có ổng số có 71 suất học bổng “Vượt khó - Học tốt” được trao cho 71 học viên của 13 Trung tâm GDTX và Trường BTVH tỉnh. Tổng kinh phí vận động được là 71 triệu đồng do 18 trung tâm, cơ sở dạy ngoại ngữ và kỹ năng sống trong tỉnh gửi tặng