MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
  1. Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
  2. Trung cấp Hành chính văn thư
  3. Trung cấp Văn thư – Lưu trữ
  4. Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học
  5. Trung cấp Tin học
  6. Trung cấp Pháp luật
  7. Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn

1. Điều kiện đầu vào:  TN THCS trở lên.

2. Thời gian đào tạo: Từ 10 - 20 tháng tùy theo trình độ đầu vào.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ, khai giảng thường xuyên trong năm.

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai_Đường D10, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (: (0251)3 828 813, Cô Hiền: 0918 864 500, Thầy Trung: 0901 552 168.