MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 
  1. Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
  2. Trung cấp Hành chính văn thư
  3. Trung cấp Văn thư – Lưu trữ
  4. Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học
  5. Trung cấp Tin học
  6. Trung cấp Pháp luật
  7. Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn

1. Điều kiện đầu vào:  TN THCS trở lên.

2. Thời gian đào tạo: Từ 10 - 20 tháng tùy theo trình độ đầu vào.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ, khai giảng thường xuyên trong năm.

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai_Đường D10, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (: (0251)3 828 813, Cô Hiền: 0918 864 500, Thầy Trung: 0901 552 168.