MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
 
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

1. Trường Đào tạo và cấp bằng:

Trường ĐH Huế.

2. Đối tượng và điểu kiện dự thi: 

  2.1 Đối với ngành Luật:

  - Thời gian 2,5 năm (87 tín chỉ) cho học viên đã tốt nghiệp TCCN ngành Phát Luật, cao đẳng Dịch vụ pháp lý, cao đẳng kiểm sát.

  - Thời gian 3 năm (90 tín chỉ) cho học viên đã tốt nghiệp Đại học tất cả các ngành.

  - Thời gian 4,5 năm (122 tín chỉ) cho học viên đã tốt nghiệp THPT trở lên.

2.2 Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:

  - Thời gian 4,5 năm (141 tín chỉ). Học viên được miễn học, miễn thi và được rút ngăn thời gian đào tạo tương ứng với việc bảo lưu kết quả các học phần đã học theo quy định ( căn cứ vào văn bằng và bảng điểm nộp trong hồ sơ nhập học). 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Từ ngày ra thông báo

4. Học phí: 

- Ngành Luật: 270.000đ/01 tín chỉ /sinh viên.

  - Ngành Ngôn ngữ Anh: 200.000đ/01 tín chỉ /sinh viên.

 ĐT Bàn: 0251.382.88.13; T.Sơn: 0788799979, T.Trung: 0901552168, C.Hiền: 0918864500