MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 
  1. ĐH Kế toán
  2. ĐH Tài chính Ngân hàng
  3. ĐH Quản trị kinh doanh
  4. ĐH Công nghệ thông tin
  5. ĐH Ngôn ngữ Anh
  6. ĐH Luật
  7. ĐH Luật kinh tế
  8. ĐH Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

1. Điều kiện đầu vào:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

2. Thời gian đào tạo:

Từ 1,5 - 4 năm tùy theo đối tượng và văn bằng khi nhập học.

3. Đăng ký tư vấn:

  http://tuyensinh.ehou.edu.vn/ (Khi tư vấn, vui lòng cho biết nơi đăng ký học tập là Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai).

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ:

Bộ phận quản lý đào tạo - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai.

 Địa chỉ: Đường D10, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: (0251) 3 828 813; 0979 829 819 (T.Tuân); 0979 729 792 (T.Cường); 0901 552 168 (T.Trung); 0915 746 144 (T. Mích); 0369 9966 35 (T.Thìn) hoặc đọc thông báo tuyển sinh tại địa chỉ website gdtxdongnai.edu.vn.

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm: