MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 
  1. ĐH Kế toán
  2. ĐH Tài chính Ngân hàng
  3. ĐH Quản trị kinh doanh
  4. ĐH Công nghệ thông tin
  5. ĐH Ngôn ngữ Anh
  6. ĐH Luật
  7. ĐH Luật kinh tế
  8. ĐH Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

1. Điều kiện đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 - 4 năm tùy theo đối tượng và văn bằng khi nhập học.

3. Đăng ký tư vấn: http://tuyensinh.ehou.edu.vn/ (Khi tư vấn, vui lòng cho biết nơi đăng ký học tập là Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai).

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai_Đường D10, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (: (0251)3 828 813, Cô Hiền: 0918 864 500, Thầy Trung: 0901 552 168.

 

 

 

Tải tệp đính kèm: