MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

1. Điều kiện đầu vào: TN đại học

2. Thời gian đào tạo: 75 tín chỉ trong 2,0 năm. Học vào Thứ bảy, Chủ nhật.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ:

Bộ phận quản lý đào tạo - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Đường D10, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: (0251) 3 828 813; 0979 829 819 (T.Tuân); 0979 729 792 (T.Cường); 0901 552 168 (T.Trung); 0915 746 144 (T. Mích); 0369 9966 35 (T.Thìn) hoặc đọc thông báo tuyển sinh tại địa chỉ website gdtxdongnai.edu.vn.