MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

1. Điều kiện đầu vào: TN đại học

2. Thời gian đào tạo: 75 tín chỉ trong 2,0 năm. Học vào Thứ bảy, Chủ nhật.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 15/7/2020.

4. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai_Đường D10, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc làm theo hướng dẫn trong thông báo của nhà trường. (: (0251)3 828 813, Cô Hiền: 0918 864 500, Thầy Trung: 0901 552 168.