MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813

1. Điều kiện đầu vào, thời gian đào tạo, học phí:

1.1. Đại học Luật:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: hoàn thành 122 tín chỉ trong 4 năm.

- Tốt nghiệp đại học: hoàn thành 90 tín chỉ trong 2,5 năm.

- TN TCCN Pháp luật, CĐ dịch vụ pháp lý, kiểm sát: 87 tín chỉ trong 2,0 năm.

- Học phí: 270.000 đ/ 1 tín chỉ. Học chủ yếu từ xa, qua tài liệu, qua mạng.

1.2. Đại học Ngôn ngữ Anh:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: hoàn thành 140 tín chỉ trong 4 năm.

- Tốt nghiệp đại học: hoàn thành 108 tín chỉ trong 2,5 năm.

- Học phí: 240.000 đ/ 1 tín chỉ. Học vào Thứ bảy, Chủ nhật.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ, khai giảng thường xuyên trong năm.

3. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai_Đường D10, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (: (0251)3 828 813, Cô Hiền: 0918 864 500, Thầy Trung: 0901 552 168.