MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

1. Điều kiện đầu vào, thời gian đào tạo, học phí:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: hoàn thành 130 tín chỉ trong 4 năm.

Học phí: 400.000 đ/ 1 tín chỉ.

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng: hoàn thành 64 tín chỉ trong 1,5 năm.

Học phí (dự kiến): 278.000 đ/ 1 tín chỉ.

- Tốt nghiệp trung cấp: hoàn thành 96 tín chỉ trong 2,5 năm.

Học phí (dự kiến): 278.000 đ/ 1 tín chỉ. Học ngoài giờ hành chính.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 30/1/2021.

3. Nơi phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai_Đường D10, khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (: (0251)3 828 813, Cô Hiền: 0918 864 500, Thầy Trung: 0901 552 168.