MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

THÔNG BÁO: Đã có Giấy chứng nhận điểm thi TN THPT năm 2023.

- Thí sinh Tự do đăng ký thi để xét CĐ/ĐH đến nhận tại điểm đăng ký dự thi (CƠ SỞ 3, gần THPT Ngô Quyền).

- Học viên Trung tâm và Thí sinh tự do thi xét TN THPT đến phòng 105/106 (CƠ SỞ 1) để nhận Giấy chứng nhận và học bạ.

Thời gian: Từ 25/7/2023 - 28/7/2023.