MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
02513 810280 
----------------------
P.Quản lý đào tạo (ĐH) 
02513 828813 

1. Điều kiện đầu vào, thời gian đào tạo, học phí:

1.1. Đại học Ngôn ngữ Anh: (VB2) khai giảng ngày 09/01/2021  "TRUNG TÂM TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC"

- Tốt nghiệp đại học: hoàn thành 108 tín chỉ trong 2,5 năm.

-  Học phí: 240.000 đ/ 1 tín chỉ. Học vào Thứ bảy, Chủ nhật.

1.2. Đại học Luật:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: hoàn thành 122 tín chỉ trong 4 năm.

- Tốt nghiệp đại học: hoàn thành 90 tín chỉ trong 2,5 năm.

- TN TCCN Pháp luật, CĐ dịch vụ pháp lý, kiểm sát: 87 tín chỉ trong 2,0 năm.

- Học phí: 270.000 đ/ 1 tín chỉ. Học chủ yếu từ xa, qua tài liệu, qua mạng.

2. Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 15/3/2021

3. Nơi phát hành và nhận hồ sơ:

Địa chỉ: Đường D10, KP7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: (0251) 3 828 813 hoặc  0901 552 168 (T.Trung) hoặc 0979 829 819 (T.Tuân) hoặc 0979 729 792 (T.Cường) hoặc đọc thông báo tuyển sinh của các trường đào tạo tại địa chỉ website gdtxdongnai.edu.vn.

http://hoeit.edu.vn