MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
 
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

1.Ngành tuyển sinh:

- Quản lý tài nguyên và môi trường Mã ngành: 8850101 

Quản lý tài nguyên và môi trường Mã ngành: 8850101 

2. Thời gian đào tạo: 2 năm; Học ngoài giờ hành chính tại Trung tâm GDTX Đồng Nai.
3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến: 09/11/2018
tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai.

 ĐT: 0251.382.88.13; T.Sơn: 01288799979, T.Trung: 0901552168, C.Hiền: 0918864500

 

CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC