MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
 
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

1. Trường Đào tạo và cấp bằng:

Trường ĐH Huế.

2. Đối tượng và điểu kiện dự thi: 

- Đã tốt nghiệpTHPT

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển hồ sơ

3. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Từ ngày ra thông báo

4. Học phí: 

240.000đ/01 tín chỉ /sinh viên.

 

ĐT Bàn: 0251.382.88.13; T.Sơn: 01288799979, T.Trung: 0901552168, C.Hiền: 0918864500