MENU
logo
logo
P. Dạy văn hóa (THPT) 
 02513 810280
 
P.Liên kết đào tạo (ĐH) 
  02513 828813
 

Ngày 14, 15/3/2015 Trung tâm VN033 - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chứng chỉ Anh văn quốc tế Cambridge tổng số tham dự kỳ thi là 459 thí sinh.

Ngày 14/3/2015 có 70 thí sinh dự thi ở cấp độ Ket, Pet tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh.

Ngày 14/3/2015 có 389 thí sinh dự thi ở cấp độ thí sinh dự thi ở cấp độ YLE tại trường THPT Ngô Quyền.