Tiêu đề: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VĂN, SỬ CẤP THPT
Cập nhật: 24.08.2022 09:48
- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng cử nhân sư phạm phù hợp với một trong hai ngành trên.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2022.
- Địa điểm: Phòng 101, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai, đường D10, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3821 315, 0251 3828 813.