Lễ trao bằng lớp Quản lý giáo dục tại Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 03.09.2017 05:02

Ngày 31/5/2016 Tại trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ trao bằng lớp cán bộ Quản lý Giáo dục. Một số hình ảnh buổi lễ.