ĐH Huế - Lễ khai giảng Lớp Luật học khóa 2021 (tiếp tục nhận hồ sơ )
Cập nhật: 30.03.2021 03:48

Ngày 27/03/2021. Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai phối hợp vs ĐH Huế - Viện đào tạo mở và CNTT đã tổ chức khai giảng Lớp Luật học khóa 2021.