Đào tạo
Cập nhật: 03.09.2017 03:59

 Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai hiện có 3 loại hình đào tạo:

1. Các lớp THPT (GDTX):
    Bao gồm 3 khối lớp 10, 11, 12 với gần 900 học viên 

2. Các lớp Chuyên đề: 

TT

Tên lớp

Số lượng lớp

Số lượng HV

Đơn vị liên kết

1

Lớp Hòa giải thương mại

01

70

Văn phòng Luật sư Tỉnh

2

Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

02

97

Phòng Tài nguyên môi trường Biên Hòa

 

3

Đánh giá ngoài

01

65

Phòng Khảo thí

Sở GD&ĐT Đồng Nai

4

Tập huấn chuyên đề

01

150

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

5

Tập huấn phần mềm

02

135

Sở Y Tế Đồng Nai

6

Tập huấn nghiệp vụ

01

73

Sở Công thương Đồng Nai

7

Tập huấn phần mềm 2.0

01

65

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

8

Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

01

80

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

9

Chuyên viên chính

01

85

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Tổng

11

820

 3. Các lớp liên kết Đại học và THCN hiện có:

 

TT

Trường Đào tạo & cấp bằng

TT Lớp

Ngành học

Học tại

Trúng tuyển

Năm học

Sỉ

sổ hiện nay

Đang thực hiện

1

ĐH ĐÀ LẠT

1

Luật K36

Trung tâm

78

2012-2016

52

HK 9

 

 

 

 

 

 

 

2

Luật K37

Trung tâm

83

2013-2017

46

HK 8

3

Luật K38

Trung tâm

109

2014-2018

61

HK 6

 

4

Luật K39

Trung Tâm

78

2015-2019

70

HK 4

2

ĐH

NÔNG - LÂM

TP. HCM

5

BÁC SĨ THÚ Y

Trung tâm

69

2014-2019

48

HK 6

 

 

 

 

 

 

 

6

Chăn nuôi K3

TTDN Xuân Lộc

59

2011-2015

40

HK 9

3

ĐH
TÂY NGUYÊN

7

BÁC SĨ THÚ Y K2

TTDN Định Quán

83

2011-2016

51

HK 9

 

 

 

4

ĐH TRÀ VINH

8

Luật học K1

GDTX Long Khánh

114

2012-2016

89

HK 8

 

9

Kế toán VB2

GDTX Xuân Lộc

35

2013-2015

32

HK 7

TT

Trường Đào tạo & cấp bằng

TT Lớp

Ngành học

Học tại

Trúng tuyển

Năm học

Sỉ

sổ hiện nay

Đang thực hiện

5

ĐH

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (CS II)

10

Công tác Xã hội K1

Trung tâm

87

2013-2017

68

 

 

HK 8

 

6

ĐH KINH TẾ - LUẬT TP.HCM

11

Luật - Dân sự VB2 B15503

 

62

2016-2019

62

HK1

12

Luật - Dân sự VB2 B13503

Trung tâm

112

2014-2017

84

HK 5

13

Luật - Dân sự VB2 B13504

Trung tâm

84

2015-2018

84

HK 3

7

ĐH MỞ HÀ NỘI

14

E- Learning

Trung Tâm

25

2015-2019

90

HK 4

8

ĐH HUẾ

15

Luật từ xa

 

40

2016-2020

10

HK1

9

ĐH MỞ TP.HCM

16

Luật KT

Nhơn Trạch

84

2014-2018

84

HK8

17

Luật KT VB2

14

2014-2018

14

18

Luật KT

Xuân Lộc

47

2015-2019

47

HK 5

TỔNG SỐ HV, SV

1263

 

1032